Bli medlem!

Skicka ett e-postmeddelande på adressen medlemspost@farmacieklubben.fi
och meddela oss följande uppgifter:
- ditt för- och tillnamn
- din slutexamen
- ditt yrke
- nuvarande arbetsplats
- hemadressen
- telefonnummer
- e-postadress

Berätta också hurudan verksamhet och hurudant program du önskar och väntar dig av Farmacieklubben!

Vi skickar e-post om Farmacieklubbens program till alla medlemmar. Medlemsavgiften är 20 € för ordinarie medlem, 100 € för ständig medlem och studerande är befriade från medlemsavgift. Medlemsavgiften betalas in på Farmacieklubbens konto: FI 3240 5553 2000 1741. Skriv gärna medlemsavgift i rutan för meddelanden.


GDPR - dataskyddsredogörelse
Farmacieklubben rf. har ett medlemsregister innehållande medlemmarnas namn, postadress samt för en del även e-postadress. Uppgifterna har samlats in för att användas internt inom föreningen, främst för medlemspostning, och lämnas inte ut t.ex. till marknadsföring eller andra ändamål. Uppgifterna sparas så länge personen är medlem i Farmacieklubben.
Farmacieklubbens medlemsregister upprätthålls av sekreteraren (Yvonne Holm, yvonne.holm@helsinki.fi eller tel. 040-5516503). Varje medlem har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, att få felaktiga personuppgifter rättade, få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga och att lämna in klagomål till övervakande myndighet.