Kommande evenemang

2023

Om hörseln och hörapparater 

Vi inleder hösten lite sent, men bättre sent än aldrig, med ett föredrag av Harriet von Koskull om hörseln i allmänhet och hörapparater. Viktigt i alla åldrar, men särskilt när man blir äldre. Datum är 25.10. kl 18, och plats, den bekanta lokalen på Fredriksgatan 61 A, 2:a våningen. Porttelefonen fungerar då man trycker 1 + 0 + klocka, så öppnar vi uppifrån. Efter föredraget ett glas vin samt tilltugg, så anmäl er till Mariann Holmberg senast 23.10. mariann.holmberg@arcada.fi eller tel. 040-592 4186. 


Höstseminarium 2.11. om batteriteknik, framtidens energilagring och batteriåtervinning 

Fysikersamfundet och Finska Kemistsamfundet ordnar ett höstseminarium dit även Farmacieklubbens medlemmar är hjärtligt välkomna. Platsen är Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, den 2.11.2023 kl. 16-19. Under seminariet bjuder vi på kaffe och tilltugg. 

Vårt samhälle står mitt i en dramatisk övergång från fossila bränslen till eldrift. Allt från personbilar till lastbilar, arbetsmaskiner, flygplan och fartyg håller på att övergå från fossila bränslen till eldrift. Trafiken står för en fjärdedel av utsläppen av CO2 i EU och en stor del av olja och fossilgas utvinns dessutom i icke-demokratiska länder, vilket gör användningen av fossila bränslen ohållbar ur både ett klimatperspektiv och politiskt. I denna omställning spelar batterier en mycket central roll. Olika användningsområden ställer olika krav på batterier i form av hur mycket energi de kan lagra, hur stor spänning de kan avge, vilka material de är tillverkade av, hur lätt de kan återvinnas och inte minst hur billigt man kan tillverka dem. Batteriutveckling är i dag ett mycket starkt forskningsområde som engagerar både kemister och fysiker, men det är även något som bör angå hela samhället i stort.  

Bekräftade talare är: 


LÄÄKE 2040 – Mistä tulevaisuuden tropit tulevat? 

Farmaceutiska fakulteten vid HU ordnar en tillställning för den stora allmänheten och alumner på Tankehörnan, Universitetsgatan 4, 29.11. kl 17-19. Tanken är att ge en överblick av läkemedelsutvecklingen och talarna är följande: 

Tervetulosanat ja farmasian tiedekunta pähkinänkuoressa
Professor och dekanus Jari Yli-Kauhaluoma 

Lääkkeen synty – alkuvaiheen lääkekehityksestä markkinoille
professor Tomi Rantamäki 

Luonto lääkkeiden lähteenä
äldre universitetslektor Yvonne Holm 

Uudet teknologiat nopeuttamassa alkuvaihetta
universitetslektor Erik Wallén 

Lääkevalmisteen kehittäminen tulevaisuuden lääkehoitoihin, äldre universitetslektor Mia Sivén 

Tunnetko lääkkeesi? Kuinka lääkkeitä käytetään turvallisesti ja ympäristöystävällisesti
universitetslektor Tuuli Karhu och
associerad professor Anna-Riia Holmström 

Efteråt tänkte vi gå till Fazer på Glogatan för att diskutera och smälta det vi hört. 


Julmöte 

Styrelsen har tänkt att vi inte har en julmiddag i år, för det blir lite tungrott för alla parter, men något juligt ska vi ordna. Ideér och förslag kan vi diskutera t.ex. i samband med mötet i oktober.