Evenemang

CIRKULÄR 1/2024

Årsmötet

Farmacieklubbens årsmöte hölls den 27.02.2024 i Farmaceutiska föreningens lokal på Fredriksgatan. Efter årsmötesförhandlingarna fick vi höra om apoteksarbetet idag av apotekare Monica Strandvall.

Styrelsen återvaldes och på de olika posterna fortsätter: ordförande Mariann Holmberg, vice ordförande Bengt Mattila, sekreterare Yvonne Holm, skattmästare Monica Strandvall, arkivarie Birgitta Eklund, styrelseledamöter Inga-Lill Ulenius-Johansson och Britta Ulander.

Medlemsavgiften bibehålls som 25€ för ordinarie medlem och120€ för ständig medlem. Betala in medlemsavgiften på klubbens konto FI1440 5500 1762 7627 senast 30.4.2024.

 

KOMMANDE PROGRAM

Föredragstillfälle 8.4. kl 18

Casimir Rosenius kommer att hålla en presentation med rubriken: Mitt livs äventyr - en sommar på internatskola i England. Detta alltså måndagen 8.4. kl 18 i Farmaceutiska föreningens lokal, Fredriksgatan 61 A, 2:a våningen. I dörrtelefonen nere trycker man på 1+0+klocksymbolen så öppnar vi dörren.
Efteråt kvällsbit samt ett glas vin. Anmälningar till Mariann Holmberg, e-post holmbergmariann@gmail.com eller tel. 040-592 4186.

Besök på Alvar Aaltos hem i Munksnäs

Lördagen 18.5. kl 11 besöker vi Alvar Aaltos hem i Munksnäs, Rievägen 20. Med spårvagn 4 kommer man rätt bra dit. Det blir guidning, som klubben står för, men inträdet 15€ betalar var och en själv. Museumkortet gäller inte här.

Efter besöket tänkte vi gå till café Tarina, Bredviksvägen 20, d.v.s. några hundra meter från museét. Anmälningar till Mariann Holmberg, e-post holmbergmariann@gmail.com eller tel. 040-592 4186.

 

Yvonne Holm, sekereterare
yvonne.holm@helsinki.fi