Vår förhoppning är att kunna samla både gamla och unga personer inom farmacin – erbjuda ett forum där man kan knyta nätverk också över generationsgränser – ge yngre en bild av farmacins utveckling och de äldre en inblick i farmacin av i dag – en lämplig mix både ifråga om medlemmar och program.

Temat för våra
månadsmöten har bl.a. varit:

- Hindrik Strandberg:
”Koppning och påsättning av blodiglar – antikens
vårdmetoder i vårt land ännu i början av 1900-talet”

- Ros-Marie Ölander/Institutet för hälsa och välfärd:
”Vacciner som förebyggande hälsovård”

- En nostalgiafton där vi samlade in minnen
från läkemedelsberedning och utrustning på apoteken
förr – som en del av ett projekt för att
dokumentera apoteksverksamhetens historia!

- En helhetsvärdering av medicineringen – en serviceform
en del apotek och sjukhusapotek kan erbjuda
inom polyfarmacin. En presentation av Kirsi Kvarnström.Kommande evenemang >

Kontaktuppgifter:

Ordförande: Mariann Holmberg
tfn 040-5924186 mariann.holmberg@arcada.fi

Vice ordförande: Bengt Mattila
tfn. 050-3019285 bengtmattila@gmail.com

Sekreterare: Yvonne Holm
tfn 040-5516503 yvonne.holm@helsinki.fi

Skattmästare: Monica Strandvall

Arkivarie: Birgitta Eklund

Styrelseledamöter: Britta Ulander och
Inga-Lill Ulenius Johansson

 

Medlemskap >

bli medlem >
< startsidan